PDA

View Full Version : Maa Vipreet Pratyangira, Maa Baglamukhi, Maa Kaali, and Maa Kamakshi ritualBhaktiSevak
26 February 2020, 06:07 PM
Pranam

Does anyone know about Maa Vipreet Pratyangira ritual?
How does it compare with Maa Baglamukhi ritual, Maa Kaali ritual, and Maa Kamakshi ritual as far as removal of black magic is concerned?

Thanks!