॥ श्री कृष्णपरब्रह्मार्पणमस्तु ॥

Sri Adi Sankaracharya ji in his prabodha sudhAkara (Prabodh Sudhakar) प्रबोध सुधाकर explains Gopi-Krishna's Divine Play. Sri Adi Sankaracharya ji explains...