Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

 1. #1

  Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Vanakkam,

  Vishnu Sahasranama
  chanting by : Uma Mohan

  download here :
  http://www.4shared.com/get/7NMfZ5ax/...Uma_Mohan.html

  Dhyanam Stotram

  Ksheerodanvath Pradese Suchimani Vilasad Saikathe Maukthikanam
  Malaklupthasanastha Spatikamani Nibhai Maukthiker Mandithangah
  Shubrai-Rabrai-Rathabrai Ruparivirachitai Muktha Peeyusha Varshai
  Anandi Na Puniyadari Nalina Gadha Sankapanir Mukundaha

  Bhoo Padau Yasya Nabhi R Viyadasu Ranila Schandra Suryaau Cha Nether
  Karnavasasiro Dhaumugamabhi Dhahano Yasya Vasteyamabhdhi
  Anthastham Yasya Viswam Sura Nara Khaga Go Bhogi Gandharva Dhaityai,
  Chitram Ram Ramyathe Tham Thribhuvana Vapusham Vishnumeesam Namami

  Santhakaram Bujaga Sayanam Padmanabham Suresam,
  Viswadharam Gagana sadrusam Megha Varnam Shubangam
  Lakshmi Kantham Kamala Nayanam Yogi Hrid Dyana Gamyam
  Vande Vishnum Bava Bhayaharam Sarva Lokaika Nadham

  Megha Syamam Peetha Kouseya Vasam Srivatsangam Kausthuboth Bhasithangam
  Punyopetham Pundareekayathaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

  Sasanga Chakram Sakerita Kundalam Sappeethavastram Saraseruhekshanam,
  Sahara Vaksha Sthala Shobhi Kousthubham Namai Vishnum Sirasa Chaturbhujam

  Vishnu Sahasranamam Stotra

  Om Vishvam Vishnur-Vashatkaro Bhuta-Bhavya-Bhavat-Prabhuh
  Bhutakrud Bhutabhrud Bhavo Bhutatma Bhuta-Bhavanah
  Putatma Paramatma Cha Muktanam Parama Gatih
  Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajno-Kshara Eva Cha

  Yogo Yogavidam Neta Pradhana-Purushesvarah
  Narasimha-Vapu Shriman Kesavah Purushottamah
  Sarvah Sarvah Sivah Sthanur-Bhutadir-Nidhir-Avyayah
  Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhur-Isvarah

  Svayambhuh Sambhur-Adityah Pushkaraksho Mahasvanah
  Anandi-Nidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamah
  Aprameyo Hrishikesah Padma-Nabho-Mara-Prabhuh
  Visvakarma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-Dhruvah

  Agrahyah Sasvatah Krishno Lohitakshah Pratardanah
  Prabhutas-Trikakubdhama Pavitram Mangalam Param
  Isanah Pranadah Prano Jyeshthah Sreshthah Prajapatih
  Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanah

  Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah
  Anuttamo Duradharsah Krutajnah Krutiratmavan
  Suresah Sharanam Sharma Vishvaretah Prajabhavah
  Ahah Samvasaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanah

  Ajah Sarveshvarah Siddhah Siddhih Sarvadir Acyutah
  Vrushakapir Ameyatma Sarva-Yoga-Vinihshrutah
  Vasur Vasumanah Satyah Samatma Sammitah Samah
  Amoghah Pundarikaksho Vrusha-Karma Vrushakrutih

  Rudro Bahushira Babhrur Vishva-Yonih Shuchi Sravah
  Amrutah Shashvata-Sthanur Vararoho Maha-Tapah
  Sarvagah Sarva-Vid-Bhanur Vishvaksheno Janardanah
  Vedo Vedavid Avyango Vedango Vedavit Kavih

  Lokadhyakshah Suradhyaksho Dharmadhyakshah Krutakrutah
  Chaturatma Chaturvyuhas Chaturdamstras Chatur-Bhujah
  Bhrajishnur-Bhojanam Bhokta Sahishnur Jagad-Adhijah
  Anagho Vijayo Jeta Vishva-Yonih Punar-Vasuh

  Upendro Vamanah Pramshur Amoghah Suchir Urjitah
  Atindrah Samgrahah Sargo Dhrutatma Niyamo Yamah
  Vedyo Vaidyah Sada-Yogi Viraha Madhavo Madhuh
  Atindriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalah

  Mahabuddir Mahaviryo Mahasaktir Mahadyutih
  Anirdesyavapuh Shriman Ameyatma Mahadridhruk
  Maheshvaso Mahibharta Shrinivasah Satam Gatih
  Aniruddhah Suranando Govindo Govidam Patih

  Marichir-Damano Hamsah Suparno Bhujagottamah
  Hiranya-Nabha Sutapah Padmanabhah Prajapatih
  Amrutyuh Sarva-Druk Simhah Sandhata Sandhiman Sthirah
  Ajo Durmarshanah Shasta Vishrutatma Surariha

  Gurur Gurutamo Dhama Satyah Satya-Parakramah
  Nimisho Animishah Sragvi Vachaspatir Udaradhih
  Agranir Gramanih Shriman Nyayo Neta Samiranah
  Sahsra-Murdha Vishvatma Sahasraksha Sahasrapat

  Avrtano Nivrutatma Samvrutah Sampramardanah
  Ahah Samvartako Vahnir Anilo Dharani-Dharah
  Suprasadah Prasannatma Vishva-Dhrug Vishva-Bhug Vibhuh
  Sat-Karta Sat-Krutah Sadhur Jahnur Narayano Narah

  Asankhyeyo Prameyatma Visistah Shishtakruch Chucih
  Siddharthah Siddha-Sankalpah Siddhidah Siddhisadhanah
  Vrushahi Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrushodarah
  Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti-Sagarah

  Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh
  Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakasha

  OM. VAJRA. VISHNUYA. SVAHA
  OM. VAJRA. GARUDA. CALE CALE. HUM PHAT


  OM. AMOGHA VAIROCANA. MAHA-MUDRA. MANI PADMA JVALA PRAVARTTAYA. HUM

  Om Saha Nau-Avatu |
  Saha Nau Bhunaktu |
  Saha Viiryam Karava-Avahai |
  Tejasvi Nau-Adhii-Tam-Astu Maa Vidviss-Aavahai |
  Om Shaantih Shaantih Shaantih ||


 2. #2
  Join Date
  October 2010
  Location
  New Orleans, LA
  Age
  39
  Posts
  624
  Rep Power
  2251

  Re: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Namast,

  How very strange! I just listened to this sahasranāma for the first time earlier today - not this file, but another one. We seem to be developing a group mind on HDF for prayers and chants, lately! Shian, thank you for the link.

  Indraneela
  ===
  Oṁ Indrāya Namaḥ.
  Oṁ Namaḥ Śivāya.

 3. #3

  Re: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Namaste shain, Indraneela, all

  Harmony is a beautiful thing! thank you for posting. Very beautiful; indeed, moving.
  Thank you both

  Can you please recommend a translation shain?

  praNAma

  mana

 4. #4
  Join Date
  March 2011
  Location
  USA
  Posts
  232
  Rep Power
  277

  Re: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Namaste Shian,

  Thank you for link and lyrics.
  Namaskar,

  AmIHindu ?

  यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।

  नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिर्हरणे हरेः । श्र्वपचोऽपि नरः कतुँ क्षमस्तावन्नकिल्विषम् ।।

 5. #5

  Re: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Quote Originally Posted by Mana View Post
  Can you please recommend a translation
  Namaste,

  SITE ONE: http://www.vishnusahasranama.org/
  book, explanantion, M. S. Subalakshmi video with words and translation.

  SITE TWO: http://www.swami-krishnananda.org/vi...shnu_invo.html

  praNAm
  || Shri KRshNArpaNamastu ||

 6. #6

  Re: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Namaste smaranam,

  Thank you so much for your consideration.
  Are the pronounciations learnt "musically", by heart? Is the tune or pitch designated by the words? I am quite taken by this beautiful practise.

  praNAma

  mana

 7. #7

  Re: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Namaste Mana,

  Several things I see as important

  1. The meaning of each of the thousand (sahastra) names, and the precious before and after verses that tell a lot about the Supreme Lord, the source and maintainer of everything. (not as a mantra meditation, but with shraddhA, faith in BhagvAn VishNu, VAsudeva (KRshNa) ).

  2. It is definitely good to have the stotra by heart and in rhythm. Then the Lord in the form of His Holy Names is with the person wherever they go.

  3. Music makes it very easy to get it by heart. ShravaNam (listen), kIrtanam (chant) regularly will automatically do this.

  4. The music should be sAttvic.

  A slowed down version of the traditonal standard like M. S. Subalakshmi singing in embedded video at the first website in post #5 , gives the listener time to hear each word/verse and read it with translation on screen.

  The second site - by Swami Krishnananda is also a good source to study the VishNuSahastranAma.

  Om namo bhagavate vAsudevAya
  Last edited by smaranam; 19 October 2011 at 01:55 PM.
  || Shri KRshNArpaNamastu ||

 8. #8

  Re: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Namaste smaranam,

  Thank you for your kind advice, I shall listen and try to learn as I do. This may help me with my Sanskrit; at the same time.

  praNAma

  mana

 9. #9

  Re: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Thank you Smaranam .

  @Mana : sorry, i cant translate all of 1000 names

  OM. VAJRA. VISHNUYA. SVAHA
  OM. VAJRA. GARUDA. CALE CALE. HUM PHAT


  OM. AMOGHA VAIROCANA. MAHA-MUDRA. MANI PADMA JVALA PRAVARTTAYA. HUM

  Om Saha Nau-Avatu |
  Saha Nau Bhunaktu |
  Saha Viiryam Karava-Avahai |
  Tejasvi Nau-Adhii-Tam-Astu Maa Vidviss-Aavahai |
  Om Shaantih Shaantih Shaantih ||


 10. #10
  Join Date
  October 2010
  Location
  New Orleans, LA
  Age
  39
  Posts
  624
  Rep Power
  2251

  Re: Vishnu Sahasranama (mp3) Listen it

  Namast,

  I have found this site helpful for the meanings/translations.

  Indraneela
  ===
  Oṁ Indrāya Namaḥ.
  Oṁ Namaḥ Śivāya.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. For Shri Yogikriya
  By atanu in forum God in Hindu Dharma
  Replies: 6
  Last Post: 20 September 2011, 12:54 PM
 2. Shri Rudra - Sankarshana Moorti Swaroopo ??
  By giridhar in forum Shaiva
  Replies: 7
  Last Post: 10 July 2011, 07:27 AM
 3. Lord Buddha was an Avatar of Vishnu
  By Sri Vaishnava in forum Hare Krishna (ISKCON)
  Replies: 24
  Last Post: 10 March 2009, 01:34 PM
 4. Shiva and Vishnu are the same.
  By bhargavsai in forum God in Hindu Dharma
  Replies: 2
  Last Post: 12 February 2008, 08:55 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •